Planglas

Det som med blotta ögat kan se ut som ”vanligt” glas kan i själva verket vara ett glas med avancerade egenskaper så som brandskydd, inbrottsskydd eller värmeisolerande.

Funktionsglas

Ett av de vanligaste fönsterglasen är isolerglas. De kan komma i flera olika utföranden med flera olika egenskaper. Men i grund och botten handlar det om att de har en isolerande effekt då det är två eller tre glas som är monterade i en kassett med luftspalter emellan. Att välja att sätta energisparglas i en av glasskikten samt spruta in en ädelgas i luftspalterna blir isoleringen som mest optimal.

Ett energisparglas är en 4 mm tjock glasskiva med en metallbeläggning som gör att det mesta av värmen inomhus stannar kvar i rummet istället för att släppas ut. Detta innebär att energiförbrukningen i en fastighet kan minska markant då fönstren är den ytan som släpper in kyla mest av alla byggmaterial. Energisparglas kan monteras i befintliga kopplade bågar eller sättas i isolerglas.

Säkerhetsglas

När det kommer till personsäkerhet gäller det som företag att följa de direktiv och regler som finns (bl. a. Boverkets byggregler) och att informera kunder om vilka risker det innebär om man väljer att avvika från dessa.

Några råd som vi följer och som kan tillämpas av gemene man:

  • Stråk där människor rör sig snabbt, så som i korridorer, trappor samt vid dörrar och entréer bör säkerhetsglas användas, även i bostäder.
  • Räcken bör vara härdade eller laminerade.
  • Vid nivåskillnader (angiven nivåskillnad av MTK* är 0.5m) där risk för fallskador finns bör alltid laminerade glas användas, t ex vid balkonger.

* Monteringstekniska kommittén

Nu för tiden används ofta plast som säkerhetsglas. Polykarbonat är en av de vanligaste plasterna och klassas som okrossbar. Skolor väljer ofta att använda polykarbonat för att förhindra inbrott och skadegörelse. Viktigt att notera är att i anslutning till ett eller flera fönster med polykarbonat bör finnas ett öppningsbart fönster i vanligt fönsterglas ifall brand skulle uppstå och det är den enda utrymningsvägen.

Reglerna för montering av brandklassat glas är under förändring, mer information om de nya reglerna kommer inom kort.

En regel som fortfarande gäller är att ett certifierat glasmästeri måste ha minst två utbildade montörer av brandglas för att företaget skall ha tillstånd att utföra sådana arbeten.

Inredningsglas

Något som blir allt vanligare vad gäller inredningsglas är att använda köksglas som stänkskydd ovanför spis och diskbänk.

Vi har utöver vanligt klarglas, 7 st standardfärger att välja mellan. Dessa kommer som 6 mm tjockt glas med en lackad sida. Den vanligaste monteringen av dessa är att de limmas upp direkt på väggen, därav behövs det att underlaget är någorlunda jämt så vidhäftningen blir optimal.

Att som sista moment lägga en siliconfog runt glaset  gör att det står emot den väta som förekommer i köket.

190452_1653745626754_6219642_n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       kök