Historik

Huddinge Trångsund Glasmästerier grundades av Einar Carlsson 1955. Nu nära 50 år senare drivs det av hans barn och barnbarn.

Einar Carlsson gjorde en storartad klassresa. Som barn till statare började han som 13-åring arbeta som springschas, för att senare starta glasmästeri 1955 i källaren på stationshuset i Trångsund.

Under den stora byggnationen av Huddinge Kommun och Stockholm glasade Einar Carlssons glasmästare stora delar av Huddinge, Nacka m fl.

Mer djupgående historik:

Huddinge – Trångsunds Glasmästerier AB (1953 -)

Huddinge-Trångsunds Glasmästerier AB grundades 1953 av Einar Carlsson, som tidigare haft anställning som glasmästeriarbetare hos Rolf Lundbergs glasmästeri i Nynäshamn samt Hedjersons glasmästeri i Stockholm.

Huddinge Trångsunds Glasmästeriers första verkstadslokal inrymdes i källaren till Trångsunds station. I Stationshuset fanns även en liten lägenhet, som under ett antal år blev familjen Carlssons bostad. Skälet till detta var att fru Hildur Carlsson även tjänstgjorde som hållplatsvakt åt Stockholm – Nynäs Järnväg AB.

År 1957 trädde äldste sonen Björn in som lärling i firman. Samma år startades även en filial med glasmästeri och ramaffär på Sjödalsvägen 11 i Huddinge.

År 1958 börjar även näst äldste sonen Kjell i firman, som nu sysselsatte fyra man.

År 1960 flyttas Trångsundsverkstaden till Hammartorpsvägen 11, där firman huserade framtill 1995, då vår nuvarande verkstad och affär på Tornslingan 8 togs i besittning.

I slutet av 50-talet samt under 60-talet dominerades verksamheten av stora glasprojekt i det så kallade miljonprogrammet. Arbetsplatser som kan nämnas är Vårby Haga, Centrala Huddinge, Ronna Gård i Södertälje, Tumba, Alphyddan i Nacka, Västerhaninge och Tungelsta.

År 1972 tar Björn och Kjell över Trångsundsdelen och Einar fortsätter i Huddinge till sin pension 1984. Då slås Huddinge och Trångsund åter samman och drivs av både Björn och Kjell. Antalet anställda ökar på 80-talet till som mest 10 personer.

År 2002 träder Björn tillbaka för att till en del njuta sitt otium och överlåter sin del på sonen Robert, som arbetat i firman sedan 16 års ålder.

Företaget är numera ett rent reparations- och inramningsglasmästeri. Största kunder är: Huge Bostäder i Huddinge kommun, Huddinge kommun, Tomtberga fastigheter, HSB samt ett antal andra bostadsrättsföreningar.

Några profiler som arbetat i firman och bör nämnas är: Gösta Sjölund, Annmari Sjölund, Ragnar Sand, Frank Lindblad, Benny Hellström, Claes Nordin, Åke Blomqvist, Tony Olsson, Leif Jonsson, Thomas Sjölund, Birgit Johansson, Mikael Rundberg, Joakim Rundberg, Anders Carlsson, Carl Persson, Kjell Carlsson, Björn Rundberg och Lars Stenström.